KAPITTEL 22 

HUNDREÅRS-MINNESTUND 

FOR 

SEVERIN MARTIN LANGFELDT (1891-1916) 

FRA MONSØYA

Severin Martin Langfeldt


I Ålesund var det 19. juni 2016 hundreårs-minnestund for Severin Martin Langfeldt og 33 andre som omkom ved fiskedampbåten "Onward Ho"s forlis i januar 1916.

Severin Martin Langfeldt var sønn til losformann Søren August Fredriksen Langfeldt, og ble født på Gamlestranda på Monsøya i 1891. Han var ugift.

Mannskap fra tre nasjoner på en fiskedampbåt utenfor Alaska
Sammen med nedenfornevnte var han mannskap på fiskedampbåten "Onward Ho" som forsvant utenfor det sydøstlige Alaska omkring 20. januar 1916:

12 mann fra Møre og Romsdal: 

Benjamin Berntson Dimmen, Jens Bendiksen Aas, brødrene Joakim Petter og Oskar Severin Olsen Hessen, Johannes Knutson Ertesvåg, Josef Rasmussen Ulstein, Kristian Robertson Brevik, Knut Knutson, Olavius Olsen Tynes, Rasmus Sigvald Nikolai Olsen Ulstein, Svein Ellingsen Blindheim,(Swan Swanson).

5 mann fra Trøndelag: 

Brigt Olai Olslen Scheie, Helmer Eliassen Aune, Herman O. Svendsen Vestvig, Hjalmar Edvard Sakariassen Lervik, Ole/Olaf Olesen.

3 fra mann Nordland: 

Martin Eliassen Strønstad, Paul Andersen Sløveren, Peder Jacobsen Bjørback.

3 mann fra Oslofjorden: 

kaptein Haakon Fredriksen, Hans Rud, Harry Hansen.

2 mann fra Lindesnes: 

Gabriel Simonsen og Johan Pedersen Salvesen.


1 mann fra Ny-Hellesund

Severin Martin Langfeldt

1 mann fra Danmark: 

E. Hansen Edmundsen.

7 mann fra Vancouver: 

Dan Brown, George Mackie, Hedley/Vickars Hughes, James March, Marthew Walker, Thomas Schimmin og William Snow.
Tolv av de omkomneVinteren 1916 var spesielt hard på hele den nordlige halvkule

I et leserbrev til Sunnmørsposten i februar 1916 fortelles det om den harde vinteren og det man siste visste om S/S "Onward Ho" før det forsvant:

"Denne haarde vinter synes at ha strakt sig over hele den nordlige verden. Her hadde vi den længste og haardeste vinter, vi har hatt paa længe. Og den strakte sig langt sydover, ja endog til langt ind paa det solrike Californias enemerker. I Seattle, Wash. ca. 700 eng. mil syd herifra, faldt der en dag 4 fot sne, mens vi her paa den tid hadde fint vaarveir. Snemængderne i Seattle foraarsaget en hel del ødelæggelser og forstyrrelser. Saaledes faldt taket ned under tyngden paa den nye katolske kirke. Fiskeriflaaten har hat en haard tid de sidste 2 maaneder. Det blaaste en sterk vind med kulde, saa baatene kun med anstrængende arbeide kunde holdes saapas fri for is, at de ikke sank. Et av fiskedampskibene herfra var ute paa fiskegrundene og skulde søke land. De hadde 40 eng. mil at gaa for at naa havn. Man vil kanske kunne danne sig en forestilling om forholdene, naar det tok dem 4 samfulde døgn at naa frem. Underveis var skibet av og til saa overiset, at det la sig paa siden aldeles.

Dog er der al grund at tro, at en av fiskebaatene gik under paa bankene utenfor det sydøstlige Alaska omkring den 20de januar. Det var "Onward Ho", en av de nyeste og bedst utstyrte baater. Den ble praiet av et fartøi et par dage iforveien. Den hadde da 180.000 pund kveite inde. Skulde fiske 2 dage til for at faa last. Det var det sidste, man hadde set til den. Den almindelige formening er, at den var noksaa tungt lastet, og at den er blit overiset og gaat tilbunds. En av statens baater har været ute for at søke efter den, men uten resultat."


Storm, nedising og frådende hav tok knekken på
 S/S "Onward Ho"


S/S "Onward Ho" som var canadisk, ble bygd i 1907, var på 323 br.reg.tonn, 43,6 meter langt og 7 meter bred tog holdt en fart på 10 knop. Den hadde mye is på dekket i riggen da den sist ble sett. Det antas at var det var nedising av rigg i storm med tilhørende tyngdepunktforskyvning som var utfordringen, så skuta tippet og sank på åpent, frådende hav med lasterommet stappfullt av kveite.Skriv inn tekst her

S/S "Onward Ho"Minnestund ved Buholmmonumentet i Ålesund 

Kristin Øveraas i Oslo er oldebarn til Jens Bendiksen Aas som var stuert ombord på S/S "Onward Ho". Hun har tatt initiativ til en minnestund for de omkomne både ved Buholmmonumentet på Kipervigtorget i Ålesund og i Steveston på Canadas vestkyst. Sammen med Sverre A. Valderhaug som er slektning av den omkomne Hans Ruuds sønn, arrangerte hun minnestunden i Ålesund.Minnestunden ved Buholmmonumentet fant sted 19. juni der mange som var i slekt med omkomne var tilstede. På programmet stod taler, blomsternedleggelse, opplesing og allsang.

Opplesing ved etterkommer Kristin Øveraas. Bildet ble tatt av Monica Hessen som er en slektning av de omkomne brødrene Joakim Petter og Oskar Severin Olsen Hessen.


Blomsternedleggelse

Minnemarkering i Steveston i Canada

Dette imponerende minnestedet over de omkomne fra S/S" Onward" ble reist i 1996. Det kalles Steveston Fishermen's Memorial og også Fishermen's Needle. Det er laget av aluminium, stein, bronse og betong. Det står i Garry Point Park. 12015 7th Ave i Steveston og er finansiert av City of Richmond, the BC 21 Fund - Province of British Columbia, Steveston Community Society og mange venner i Steveston.

Her fant minnemarkeringen sted den 10. juli 2016 og personer bosatt i Norge var også tilstede.
Arrangementet i Steveston skjedde i samarbeid med slektninger av den omkomne Hedley Hughes og etterkommere av 3 søsken til den omkomne stuerten Jens Bendiksen Aas, som emigrerte.


Er du interessert i mer informasjon kan du gå inn på nettstedet:

**********************