Kapittel 25: BASAREN

"Ny-Hellesund Kvindeforening for Hedningemisjonen" (Det norske Misjonsselskap) ble stiftet i 1863. Medlemmene startet med å sy skjorter og busseruller, strikke strømper, vanter og ulltrøyer og brodere nattkapper. De loddet ut håndarbeidene og fikk inn kr. 37,82 det første året.
"Ny-Hellesund Kvindeforening for Sømannsmisjonen" ble stiftet i 1877. Den første basaren ble holdt i 1880 og innbrakte kr. 161,92. I 1884 begynte de to foreningene å samarbeide.
Med unntak av 1944 har basaren vært avholdt hvert år siden. Inntektene etter det er vist lenger nede. Inntektene fra basaren deles likt mellom foreningene. 


Elna Rødland foran til venstre og Klara Borø i midten var to av de som i mange år hadde mye av arbeidet med å arrangere basaren som ble gjennomført foran skolehuset på Monsøya

Da basaren i Ny-Hellesund feiret sitt 150-års jubileum 

19 juli 2013 ble det utgitt et hefte om basarens historie.

Heftet inneholder det jeg har skrevet om basarens historie i min bok "Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie" og et brev fra Ny-Hellesunds-emigrant Ida Eislands Ellefsen til basarens 70-års-jubileum i 1933 samt eldre og nyere bilder fra basaren. I forordet har jeg skrevet følgende:

"Da Ny-Hellesunds Kvindeforening for Hedningemisjonen ble stiftet 1863, var Ny-Hellesund et livskraftig samfunn med omkring 200 fastboende. Dette var i slutten av seilskutenes storhetstid. Losene hadde mye gjøre, og tollerne klarerte omkring 290 fartøy årlig. Hummereksporten var fortsatt betydelig, og mange gode år hadde medvirket til velstandsøkning.

Skolen hadde ca. 30 elever, og foreldrene bygde nytt skolehus på dugnad. Det ble ferdig i 1865, og Ny-Hellesunds Kvindeforening for Hedningemisjonen var denføfrste forening som fikk anledning til bruke skolehuset som møtested.

Både denne foreningen og Ny-Hellesunds Kvindeforening for Sømandsmisjonen som ble stiftet i 1877, var viktige for det sosiale liv i Ny-Hellesund.
Begge foreninger brukte skolehuset til sine møter og basarer. Skolehuset ble fortsatt brukt til basarene etter at de to foreningers virksomhet etter hvert smeltet sammen. Også etter at foreningsvirksomheten opphørte på 1970-tallet, fortsatte entusiaster å arrangere sommerbasar på skolehuset.


Da Søgne kommune i 1989 vurderte selge skolehuset til privat formål, tok 14 fastboende øyboere initiativ til å etablere Foreningen Skolehuset Ny-Hellesund. Foreningen forvalter skolehuset for Søgne kommune, og medlemmene nedlegger mye ubetalt dugnadsarbeid. Salgsinntektene av dette særtrykk av kapittel 8.10 i min bok Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie om Skolens historie gikk  derfor i sin helhet til Foreningen "Skolehuset Ny-Hellesund." Det utgitt ved skolens 150-års-jubileum i 2013. 

Fra 2019 går inntektene fra basaren til "Røde Kors, og 

Foreningen "Skolehuset Ny-Hellesund".


På Wilhelm Krags brygge ble basargjestene ønsket velkommen med musikk

Foran skolehuset var det underholdning 

Her av et damekor fra Søgne

Frikirkens kor på basaren i 1996

Presten Jan Austads, res kapellan i Søgne underhodler på basaren i 1996

Lokalhistoriker var en glimrende forteller på mange basarer med historier knyttet til livet i tidligere tider Ny-Hellesund

Basargjestene koste seg i sola ved 150-årsjubileet i 2013

Basarinntektene fra 1885 til 2015