KAPITTEL 31

JULEMARKED og "Jul i Sundet"

Skriv inn tek

JULEMARKED

Forum for fastboende i Ny-Hellesund arrangerte julemarked 

11. og 12. desember 2010.

Inntekten gikk til hjertestarter plassert på skolehuset, inkludert kursing av 12 personer, og mobile brannpumper som går på sjøvann. Disse ble  plassert ved rutebua, ved Øvreviks naust og på verftstomten. Dette er ment som førstehjelp før lege eller brannvesenet kan komme.

Det var kunstlotteri med en rekke bilder hvorav flere hadde motiv fra Ny-Hellesund. Det ble solgt en Ny-Hellesund kalender for 2011 og en Hellesund såpe. Flere ble innbudt til å selge sine varer på markedet mot at 10% av inntekten gikk til de gode formål.

Markedet ble en stor suksess. Det kom omrking 700 personer i løpet av de to dagene. Fergen MF "Høllen" gikk i pendeltrafikk mellom Høllen og Ny-Hellesund og det kom inn 

ca. 100. 000 kroner som langt oversteg forventningene.

Her står Ingrid Juell Moe ved en av salgsbodeneJul i sundet

I 2017 begynte "Foreningen Skolehuset" å utgi et julehefte som de kalte "Juli sundet"
Det inneholder fortellinger og bilder med tilknytning til Ny-Hellesund og deles ut til medlemmene.

Omslagssiden på "Jul i sundet" for 2017