Kapittel 34

Den største, kjente fangst i 

Søgne Skjærgård

"Seihvalen i Ny-Hellesund.

Fredag 29.05.1970 forvillet en seihval seg inn i laksenoda til «onkel» Thorbjørn (Ovesen) og Ottar Hansen syd-ost av Skarvøya. Gode råd var dyre for noteierne, og Thorbjørn satte kursen mot Langenes med sjekta si for å få hjelp til å få fjernet og skutt hvalen. Snart tøffet de fra Langenes i Ottar Hansens notbåt «Rune» med kurs mot Skarvøya , der seihvalen fremdelse befant seg. Med seg hadde de også Reidar Johansen med harpungeværet til Ove Pettersen, som Reidar aldri hadde brukt, men som nå skulle gjøre nytten. Som sagt så gjort, Reidar la an, og skjøt seihvalen med et velrettet skudd rett gjennom hjertet, og den ble så taud inn til Langenes og behørig heist opp på brygga til Ove Pettersen og etterhvert flenset og partert i passe stykker. 3 cm spekk måtte først skjæres bort over hele hvalen, før delikatessene av magert hvalkjødd kunne fordeles i pøser og kasser til heile Langenes. Hvalens totalvekt ble anslått til mellom 1,2 og 1,5 tonn, så det var fiesta på Langenes og i Ny Hellesund.
Jeg stod på brygga i Sundet om kvelden og ventet på Thorbjørn som kom fra Langenes, og gledet meg til et solid måltid med hvalbiff. Det var ett av vår families absolutte favorittmåltider. Vanligvis kjøpte vi hval på Ålo, men nå ble det Skarvøy-hval, og ingenting kunne være bedre enn det. Far måtte ro inn til Lunde om kvelden for å fryse ned det vi ikke kunne nyttiggjøre oss der og da, og fryseboksen som vi leide av Haugen like ved Leirebrua, ble fyllt opp.
Som en kuriositet: Harpunen fra geværet til Ove Pettersen hadde gått rett gjennom hjertet på hvalen, og av den grunn kunne vi ikke spise hjertet. Det var noe av det beste jeg visste, med tynnskåret hjertekjødd stekt med løg og spekk.
I kveld er det vågehval til middag, tilberedt på nøyaktig samme måte som dengang for 50 år siden.På bildet: På brygga til Ove Pettersen, "onkel" Thorbjørn t h og Ottar Hansen bukserer seihvalen klar til partering.
Eline Lindblom Pettersen (2 år) foran hvalen. Hun fikk etterhvert besøk av alle ongane på Langenes som fikk krydret denne mai-dagen med en litt uvanlig opplevelse."


Kilde: Vidar Ertzeid på sin Facebook-side 17.3. 2023.