KAPITTEL 27

FORENINGEN 

"SKOLEHUSET NY-HELLESUND"


Ny-Hellesund skole

Ny-Hellesund fikk fast skole omkring 1825  med  

9 måneders undervisning i leid hus 
Det nåværende Skolehuset  ble bygget på dugnad av foreldre og ble ferdig i 1865. I huset var det også en leilighet for læreren og hans familie. 

Det største elevtallet skolen har hatt er 36 elever. Skolen ble nedlagt i juni 1963.                                      I 1976 ble skolehuset og skoleplassen overdratt fra øyboerne til Søgne kommune. 

Stiftelse

I 1991 ble foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund opprettet av Søgne formannskap for å ta vare på stedet for kommunen, styre bruken av eiendommen og selv stå for ulike arrangementer. Skolehuset og skoleplassen eies av Søgne kommune.

Styret i foreningen består av 5 medlemmer, hvorav Søgne kommune, Ny-Hellesund vel og Forum for fastboende i Ny-Hellesund er representert med ett medlem hver. Foreningen har årsmøte hvert 2. år. Styreleder har i mange år har vært Peder Johan Pedersen som bor i Døbla på Monsøya.


I foreningens vedtekter heter det bl.a:
"Foreningen skal synliggjøre og ivareta de verdier som finnes i kystmiljøet. Kystkulturens egenart og betydning for vårt distrikt søkes dokumentert og levendegjort gjennom allsidige uttrykksmåter som vil henvende seg til alle grupper mennesker".

Dette er det eneste offentlige stedet på Monsøya. Det er foreningens intensjon at bruken av skolehuset og skoleplassen forgår i fredelig sameksistens med naboer, leietakere og arrangementene i skolehuset.
 

Foreningen har mellom 100 og 200 medlemmer, og bidrar til at allmennheten får ulike kulturtilbud og har et sted å søke til på Monsøya. Det arrangeres kveldsmøter i tillegg til et bredt tilbud av ulike arrangementer gjennom hele året som er åpne for alle.  

En del av foreningens engasjementer 

er listet op  på slutten av denne siden.
Klara Borø i skolestuen i 1996  slik den var da hun var elev. Klara var elev her fra 1925 til hun ble uteksaminert i 1933 med meget gode karakterer: 1.14 i hovedkarakter og 

særdeles i flid, orden og oppførsel

En hyggestund med håndarbeid foran Skolehuset omkring 1910.
Fra venstre: Otto Karlsen med loslue. Bak: Cecilie Halkinrud, Ebba Ovesen, Dagny Langfeldt
og Nikoline Jacobsen, senere gift med Maurits Langfeldt. Foran: Margit Abrahamsen,
Anna Gundersen, Kamilla Bessesen (i midten), Borghild Ovesen, Margit Karlsen, Olava Sangesland og Nikoline Amanda Kristiansen, gift med Magnus Emanuel Langfeldt.

Elevene ved Ny-Hellesund skole i 1912

Læreren som står i midten i 2 rekke, er Ole Emil Syvertsen – 

omtalt som den snille læreren fra 1898 til 1923


Elevene ved Ny-Hellesund skole i 1921

Fra venstre: 

1. rekke: 1) Gudny Thorsøe, 2) Borghild Bentsen, 3) Lilly Tønnessen, 4) Ragna Andersen, 5) Gustava Sangesland, 6) Ethel Karlsen, 7) Dagny Syvertsen, 8) Ruth Bessesen, 

9) Tordis Karlsen, 10) Hildur Ovesen, 11) Sofie Bentsen, 12) Kitty Bessesen. 

2. Rekke: 1) Margit Andresen, 2) Ragnhild Iversen, 3) Sigmund Ingvaldsen, 4) Harald
Halkinrud, 5) Herman Anker Aanensen, 6) Kristian Thorsøe, 7) Torbjørn Ovesen, 8) Olav Syvertsen, 9) Håkon Thorsøe, 10) Egil Sangesland, 11) Thomas Karlsen, 12) Solveig Langfeldt. 3. rekke: 1) Lærer Ole Emil Syvertsen, 2) Haakon Aanensen, 3) Willy Gabrielsen, 

4) Herman Iversen, 5) Lyder Ovesen, 6) Niels Meidel Møll, 7) Lars Bentsen,8) Ludvig Karlsen, 9) Othar Hansen, 10) Karl Johan Øvrevik. Postkortfoto: Fotograf Ole Hangaard.Vedlikehold av Skolehuset

Foreningens medlemmer deltar i vedlikehold og restaurering av Skolehuset. I de senere årene har deler av bygningen blitt totalrenovert, og huset har nå fått nytt kjøkken, et lite bad og lager. Eiendommen er tilknyttet Ny-Hellesund Vannverk.


Skolehuset under oppussing i 2005

Lærer Johan Berge var vikar ved Ny-Hellesund skole i 1885 og i 1892.93.  

Han va nevø til statsminister Abraham Berge

Ole Ertzeid var lærer ved Ny-Hellesund skole fra 1923 til 1934.  

Han var far til den kjente lokalhistorikeren Sturla Ertzeid (1927-2013).

Gunnar Ormestad var lærer ved Ny-Hellesund skole fra 1948 til 1958Vedlikehold av fortøyningsfestene i Ny-Hellesund

Til et pilotprosjekt for vedlikhold av fortøyningsfester langs kysten bevilget fylkeskonservatoren i Vest-Agder i 2015 midler til Foreningen "Skolehuset - Ny-Hellesund" til vedlikehold av de omkring 60 gamle fortøyningsfestene i Ny-Hellesund. En gruppe som ble ledet av Peder Johan Pedersen i Døbla i Ny-Hellesund ble ferdig med arbeidet i sommer.
Samtlige fester ble påført 2 strøk med en blanding av tjære (framstilt på vanlig måte i mile av tyrirøtter) og kokt linolje, oppblandet med litt terpentin. Blandingen ble varmet opp før påstrykningen for derved å kunne påføres med pensel. Festene har dermed fått en glansfull forsegling med den farge som festene har.Et kryssholt uten ring i Vestre Ramshola på Monsøya

Sturlaprisen

Sturlaprisen 2016 ble tildelt Foreningen "Skolehuset" Ny-Hellesund for bokutgivelsen ABC - skolehuset i Ny-Hellesund. 1865-2015.
I begrunnelsen heter det blant annet :


"Vinnerboka representerer et lokalt løft samtidig som den kan sies å ha allmenn interesse. Den evner å fortelle en liten kulturhistorie som står fjellstøtt på egne bein, og som inviterer leseren inn. Vinnerboka er preget av både formidlingsglede og formidlingsevne, og er dermed helt i Sturla Ertzeids og Sturlaprisens ånd", skrev juryen.

Tomten foran Skolehuset fylles opp med deltagere ved de mange arrangementer 
som Skolehuset blir brukt til.  Her ved Basaren i 2002


Ønsker du å leie Skolehuset?

Skoleplassen/ skolestua kan leies av ideelle organisasjoner, privatpersoner og offentlig virksomhet til arrangementer som etter styrets vurdering er tilpasset stedet.

Har du lyst til å bli medlem?

Medlemskap koster 200 kroner pr år

Du blir invitert til alle arrangementer på Skolehuset

Du støtter et viktig kulturminne i Ny-Hellesund

Du får innblikk i kystkultur og de verdier som finnes i kystmiljøet


Du kan fylle ut skjema på:

Skolens uthusEn del av arrangementene fra år 2000 til 2016

Året 2000

Søndag 2. april:
Rundtur på Monsøya med representanter fra Kristiansand Ornitologiske Forening for å se på fugler og fuglekasse
Søndag 21. mai:
Tur til "Diabasgruva på Skarvøya" med arkeolog Frans-Arne Stylegard som fortale om gruvedrift på Skarvøya for 7000 år siden.

Lørdag 29. juli:Olsokfest på skolehuset med foredrag av historiker Eivind Luten om pilegrimsleden og pilegrimsvandringer knyttet til Olav Den Hellige.

Året 2001

Lørdag 5. mai
Seminar om reparasjon av gamle bygninger. Medvirkende var bl.a. fylkeskonservator Svein Mjåtvedt i Vest-Agder, kulturverner og byggmester Helge Paulsen og saksbehandler Einar Sagen, Søgne kommune.
Lørdag 19. mai
Guidet rundtur på ukjente stier på Monsøya.
Lørdag 16, juni
Dugnad for vedlikehold av Skolehuset
Lørdag 28. juli:
Dukketeaterforestilling: "Baldrian og musa på tur" ved Giert Werring.

2, november:"Han sad i prisonen". Foredrag ved historiker Berit Eide Johnsen, Vest-Agder Fylkesmuseum.

2. desember:Førjulsmøte om rådyr ved konservator Peter Valeur og miljøvernleder Helge Reisvoll, Søgne kommune.

Året 2002:

Onsdag 10 april:
"Hav og kyst" i norsk malerkunst. Foredrag ved direktør Øystein Laundal, Sørlandets Kunstmuseum.
Lørdag 11. mai:
"Morgentur på Monsøya". Fuglesangekskursjon ved ornitolog Per Stensland.
Lørdag 29. juni:
Dugnad for vedlikehold av Skolehuset.
Fredag 5. juli:
Visekonsert i Skolehuset ved Jan Engervik
Lørdag 24. august
Foreningens 10. årsmøte med derpå følgende festmat
Fredag 29/11:
"Kystkvinner", Foredrag ved Jo Van der Eynden
Fredag 6. desember:
"Stedsnavn i et historisk spenn og lokale navn fra Søgne". Foredrag av Håkon Lilleholdt, Høgskolen i Agder.

Året 2003

Søndag 25. mai:
Vandretur på Kapelløya med Peder Johan Jacobsen og Jan G. Langfeldt
21. juni:
Ordfører i Søgne Eli Løite åpnet utstillingen "Bak de små ruter" i Skolehuset.
Utstillingen var fredager, lørdager og søndager fram til 13. juli. Det kom mange meget positive tilbakemeldinger på tiltaket og det var fin omtale i Fædrelandsvennen og Budstikka.
Søndag 14. desember:Førjulstur til Monsøya med henting av pyntegrønt og julefortelling framført av skuespiller Knut Walle.


Året 2004

Søndag 6. juni:
"Poetisk søndag" - lyrikerne Annabelle Despard, Nils Moe Repstad og Torild Wardenær og fløytist Jon Røkland. " Arrangementet var et samarbeid med "Litterært Forum".
Skuespiller Knut Walle fremførte et kort utdrag av årets teateroppsetting i skolehuset: "Clarence Darrow".
Lørdag 12 juni:
Familieforestillingen: "Kan skje" med dans, sang og musikk fra rikskonsertene.

Året 2005

Lyrisk søndag
Søndag 5. juni
Sammen med Litterært Forum ble fjorårets knallsuksess med en lyrisk søndag ute i havgapet gjentatt. Det var et kvalitetsfylt program med Arne Ruste, Bjørn Aamodt, Torild Wardenær og Leif Olav Jortveit - musikk. Knut Walle framførte av Udhavn Teaters skuespill i år: "Læreren". Se ovenfor.
Ny-Hellesunds kulturarv
Lørdag 6.

Forfatteren av boken om "Langfeldt-slektens og Ny-Hellesunds historie", Jan G. Langfeldt, kåserte med smakebiter fra de deler av sin bok som vedrører Ny-Hellesunds historie. Han startet med å sitere Vilhelm Krag: "Den eiendommeligste af alle Skjærgaardens Udhavne er ubetinget Ny-Hellesund". Så stilte han spørsmålene: Hvorfor er denne uthavnen så spesiell? Bør vi gjøre mer for å ta vare på denne kulturarven? Under kåseriet viste han en rekke av bildene i boken.Rutebåten gikk fra Høllen klokken 15.45. Arrangementet startet i skolestua klokken 16.45 og blir avsluttet med en lett servering. De som ønsket det kunne etterpå se Knut Walles skuespill: "Læreren" som begynte klokken 19.00. Se ovenfor.


Året 2006

Søndag 28. mai
Øy-vandring på Monsøya med start klokken 11.15
Herredsskogmester Oddbjørrn Årdalen var guide.
Tema var Trær
Lyrisk søndag
Søndag 25. juni
For tredje året på rad ble det arrangert "Lyrisk søndag" i Ny-Hellesund. I år skjedde det i samarbeid med "Den andre poesitriennalen i Kristiansand" ved Høgskolen i Agder. Det var opplesning ved Robert Hass fra California, Alice Oswald fra England og Torild Wardeneær. Videre skal Knut Walle leste "Øen" av Vilhelm Krag.
Det var musikk og lunsj.
Fredag 20. oktober
Udhavnssamfunnene på Sørlandskysten
Dag Hunstad som i 2004 leverte sin hovedfagsoppgave i historie ved Universitetet i Bergen over emnet "Sørlandske uthavnssamfunn - fra maritimee monokulturer til fritidssamfunn vil holde foredrag om dette. Det blir interessant.
Rutebåten går fra Høllen klokken 17.30 og returnerer ca. klokken 20.00.
Fredag 8. desember
"Kysttrafikken"

Bjarne Sørensen, forskningsleder ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter vil fortelle om lokaltrafikken langs sørlandskysten som har en lang og interessant historie. Bjarne Sørensen kjenner også Ny-Hellesunds historie meget godt. Han skrev sin hovedoppgave i historie ved Universitetet i Bergen i 1983 over emnet "Uthavn, loshavn og tollstasjon - en studie av uthavnssamfunnet Ny-Hellesund på 1800-tallet". Sammen med nåværende direktør for Maihaugen på Lillehammer Ågot Gammesvik utførte han i årene 1979/80 også en kulturminneundesøkelse i Ny-Hellesund i regi av fylkeskonservatoren i Vest-Agder.Rutebåten går fra Høllen klokken 17.30 og returnerer ca. klokken 20.00.


Året 2007

Torsdag 29. mars
Peder Johan Pedersen: "Hvordan har sjøfuglene det på Agder?"
Torsdag 12. april
Svein Ådne Nielsen: "Skolehistorie fra Søgne, med hovedvekt på utkantskolene".
Lørdag 14. april
Dugnad i samarbeid med Hellesund vel.
Torsdag 10. mai Amy Lightfoot:

Om villsauens historie og dens betydning som landskapspleier i dag.

Lørdag 26. mai DugnadSøndag 25. juni Lyrisk Søndag


Året 2008

Lørdag 5. april
Kan vi redde makrellterna - seminar med representanter fra Norsk Ornitologisk Forening og forvaltningen
Torsdag 17. april
Skipsvrak i Søgne ved Stienar Monsen og Arne Wathne frfa Søgne Dykkerklubb
Søndag 8. juni
Lyrisk søndag med lyriker Inger Christenesen og strykekvartetten fra Kristianasd Symfoniorkester
Lørdag 18. juni
Kystlandskap i endring ved landskapsgeogrfaf Oskar Puschmann
*********

Året 2009

Vårprogrammet
Torsdag 16. april kl. 18.00
"Naturens forsvar mot miljøkrisen, geneisk mangfold. Eksempel fra bienes verden", ved Nils Jakob Drivdal, rutebåt fra Høllen kl. 17.00, reur ca. kl. 19.45.
Lørdag 25. april kl. 11.00
Vandretur på Monsøya, "De små kulturminnene" i kulturminneåret, ved Peder Johan Pedersen, rutebåt frfa Høllen kl. 10.45, retur kl. 15.00.

Lørdag 2. mai kl. 11.00-13.00
Dugnad, ik samarbeid med Ny-Hellesund Vel. Ta med rake, skrape og hagvesaks. Servering av kaffe og kaker.
Lørdag 23.mai kl. 11.00-14.00, seminar.
Hvilke konsekvenser vil fredningen ha?
Representanter fra kulturvernmyndighetene, Søgne kommune og Ny-Hellesund Vel delta i et seminar med tittelen "Ny-Hellesund er fredet. Hva innebærer det?"
Søndag 7. juni eller 14. juni
Lyrisk søndag,
**************
Høstprogrammet
Lørdag 24. okotober kl. 16.00
Professor og forfatter Tore Rem: Jens Bjørneboe og Sørlandet
Båt fra Høllen kl. 15.30, retur ca. kl. 18.00
Salg av Bjørneboe-biografien, inngang kr. 50.
Fredag 6. november kl. 18.00
Ny- Hellesund er midleritidig fredet - hva innebærer dette? Fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans Arne Stylegar, arkitekt Aase Bessesen, fylkeskonservatoren i Vest-Agder, seniorrådgiver Mette Eggen, Riksarkivaren, Plan- og utviklingssjef Dag Arntsen, Søgne kommune
Møtet arrangeres isamarbeid med Ny-Hellesund Vel. Båt fra Høllen kl. 17.30, retur ca. kl. 20.00
Søndag 6. desember kl. 16.00
Astronomiåret 2009. Foredrag om astronomi som vitenskap og inspirasjon, enkel servering. Astronomisk vandretur med stjernetitting for barna. Båt fra Høllen kl. 15.30, retur ca. kl. 18.00
Møtet ble arrangert i samarbeid med FN-sambandet*

Året 2010

Lørdag 17. april klokken 16.00
"Matros Birger Karlsen er kommet hjem" Et arrangement om sjøfolks opplevelser og erfaringer, fra norsk sjøfarts storhetstid 1950 og 1960-årene. Når sjøfolkene kom hjem fra utenriksfart, hadde de rike opplevelser og erfaringer med seg. Dette ga småsamfunnene rundt om i Norge utfordringer på godt og vondt. Vi ønsker å få sjøfolks egne opplevelser fortalt. Forfatter Einar Økland innleder. Enkel sjømannskost blir servert. Kr. 100 i inngangspenger.
Torsdag 29. april klokken 18.00
"Tråder fra penselstrøk. Strikking i billedkunst", ved Annemor Sundbø. Fortellinger om hvordan kunstnere har formidlet historie om strikking uten at noen av dem i utgangspunktet har hatt dette til hensikt. Hvilke tråder finnes i Amaldus Nielsens bilde "Morgen i Ny-Hellesund?"
Lørdag 8. mai fra kokken 10.00 - dugnad
Vi tar sikte på å legge nytt tak på uthuset denne dagen. Ellers er de flere andre oppgaver å gjøre, som maling, rydding av kratt etc.
Lørdag 22. mai fra klokken 10.000

Vandretur på Monsøya - Med innslag av kulturminner, botanikk og dyreliv ved Peder Johan Pedersen.Lørdag 14. augst klokken 15.00 Årsmøte********************

Året 2011

Lørdag 20. april kl.13.30
Arkitektur og byggeskikk langskysten, eksempler fra sudnet v/ Maria Kielland Krag
Lørdag 14. mai kl. 11. 14
Dugnand. Viskal bytte den adre siden av taket på uthuset samt gjøre klart til 17 mai.
Lørdag 28. mai kl. 12 . ca. kl. 15.
Vandretur på Monsøya, fugeleliv og kulturminner v/Peder Johan Pedersen og repsresetant for fylkeskonservatoren.
Torsdag 15. november kl. 18
Lars Verkget: Kystens katedraler
De siste fire årene har Lars Verket padlet med kajakk mellom fyrene i Agder og Telemark Han har fått et helt spesielt forhold til fyrene og vil fortelle hvorfor han mener de blir kalt kystens katedraler. Kvelden vil berøre historie og nåtid. Hva gjør vi i forhold til fyrene som viktige kulturminner?


Året  2012

Lørdag 14, april kl. 11-15?
Dugnad: Lag sandkasse mellom huset og skjulet, hagearbeid med mer.?Servering av kake og kaffe.
Lørdag 28. april kl. 15?Foredrag av dr. med Anne Kveim Lie: Radesyke på Agder?Forfatter Gaute Heivoll leser og forteller om arbeidet med boken "Kongens hjerte"?Rutebåt fra Høllen kl. 14.15, retur ca. kl. 17
Lørdag 26. mai kl. 18 på skoleplassen?Jens Gundersen 100 år! Foredrag ved Else Michelet, konsert med Ivar Bøksle og Jørn Simen Øverli?Inngang kr. 150, salg av vin?Rutebåt fra Høllen kl. 17, retur ca. kl. 21.30
Lørdag 2. juni kl. 10
Lokal natur- og kulturhistorie, vandretur på Monsøya med Peder Johan Pedersen?I samarbeid med midt Agder friluftsråd. Rutebåt fra Høllen kl. 9.30, retur kl. 15.
Lørdag 11. august kl. 10
Årsmøte i foreningen Skolehuset i Ny-Hellesund. Rutebåt fra Høllen kl. 14.21, retur etter møtet.
Julemarkedet i 2012 måtte avlyses på grunn av dårlig vær

Lørdag 2. juni kl. 10
Lokal natur- og kulturhistorie, vandretur på Monsøya med Peder Johan Pedersen?I samarbeid med midt Agder friluftsråd. Rutebåt fra Høllen kl. 9.30, retur kl. 15.
Lørdag 11. august kl. 10
Årsmøte i foreningen Skolehuset i Ny-Hellesund. Rutebåt fra Høllen kl. 14.21, retur etter møtet.
Julemarkedet i 2012 måtte avlyses på grunn av dårlig vær

.

Året  2013

Torsdag 25. april kl. 18.00
Jostein Andreassen: : Den samfunnsengasjerte Krag"
16. mai kl. 18.00
Dugnad - forberedelse ute og inne til 17. mai. markeringen
19. mai fra kl. 11.00 til kl. 14.00
Vandring på Monsøya ved Peder Johan Pedersen i samarbeid med Midt-Agder Friluftssråd


Året  2014

Torsdag 6. mars kl 18
Sjekter fra Flekkerøya, Søgne og Lindesnes, flukt over Nordsjøen 1940/4 ved Ingrid Juell Moe, Jostein Andreassen og Søren Brandsnes
Torsdag 20. mars, kl 1800
Gamle trehus- pynt eller plage? ved formidler og bygningsverner Else Rønnevig
Torsdag 10. april kl 1800
Amaldus Nielsen kystens maler ved kunsthistoriker Tone Klev Furnes
Søndag 11. mai, kl 1100
Vandretur på Monsøya lokalhistorie, natur og kulturminner ved Peder Johan Pedersen
Lørdag 7. juni kl 1300 1500
Praktiske råd og veiledning, informasjon etter fredningen av Ny-Hellesund
Et samarbeid mellom Ny-Hellesund Vel, Skolehuset Ny-Hellesund og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder


Året 2015

Lørdag 25. april kl.11
Dugnad: Rydde loftet og utearbeid
Søndag 10.mai kl. 11
Vandretur på Monsøya i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd
Lørdag 13. juni kl 14.
Jubileumsarrangment med boklansering i anledning at det var 150 år siden Skolehuset ble bygd.

Boklansering:
"ABC Skolehuset i Ny-Hellesund 1865-2015


Klara Turid Fidje Frettun i Budstikka-nett:
"De aller første regndråpene kom akkurat i det vi nådde toppen av bakken opp til Skolehuset i Ny-Hellesund der det lørdag ettermiddag var storstilt jubileumsfeiring og boklansering. Skolehuset i Ny-Hellesund er 150 år, foreningen "Skolehuset i Ny-Hellesund" er 25 år, og Udhavn teater med skuespiller Knut Walle har gledet publikum med forestillinger i skolestua gjennom 15 år. Over 200 mennesker koste seg på gressplenen utenfor skolestua tross regnbyger og en heller kald vind. Foreningen Skolehuset Ny-Hellesund fikk 10.000 kroner i burstdagsgave fra Søgne kommune."

Drageverksted på skoleplassen  Et bilde fra jubileumsboken

Anmeldelse i Fædrelandsvennen 15. juni 2015 av Torborg Igland
"Små forsamlingshus, nedlagte skolehus, gamle bedehus. En gang arenaer for opplæring og tukt, utfoldelse og fellesskap. Små kulturhus, langt fra eliten og de store pengene. Noen av dem ble stående tomme, da sammensålinger og nye kulturer vokste fram. Andre ble tatt i bruk og vokste fram til noe annet. Ett av dem har fått sin egen bok, det 150 år gamle skolehuset i Ny-Hellesund.Det er blitt en hyllest til generasjoner av lærere, lokale ambisjoner, beskjeden kystarkitektur - og til rutebåten. Men her er framfor alt dokumentasjon, ikke bare av historiens lyse side. Politikken er med, konfliktene, til og med en sår historie, der bygda stemte imot å hjelpe en familie ved gi den husly i lærerboligen.Vi leser om Bjørn, som ville bygge speedbåt i sløyden. Jeg vil bygge båt, gjentok Bjørn. En ordentlig båt med halvdekk og skvær akterende som jeg kan ha påhengs på. Det ble båt, og Bjørn ble skipsingeniør. Her fortelles om helsesøster, som ba de unge jentene rette seg opp: Vær stolt av det du har. Og om Niels, som løp hjem i storefri, heiv seg i prammen og huket et par småtorsk, som han stekte og fortærte.Udhavn teater og de 15 imponerende oppsetningene i skolestua, har fått hvert sitt interessante kapittel. Foreningen Skolehusets engasjement er med. Maria Kielland Krag skriver om hvordan noen alltid er sure for noe, Birte Løvåsen om julemarkedet. Morsomt - og rørende.Utgivelsen brer preg av god research, kombinert med fine personlige beretninger. Boken er lett tilgjengelig, oppbygningen ryddig, med interessante illustrasjoner, og layouten har gjort boken luftig og lett bla i. Noe smårusk er det, litt mer enn man skulle ønske seg av redigeringsfeil, men det skygger lite for formidlingen av nesten hundre års skolehistorie og fellesskapet og kulturuttrykkene som har fulgt i kjølvannet av den. Verdt lese, for alle som er interessert i kulturhistorie."

Fredag 17. juli. klokken 18.00.
Gammeldags basar
Det var dessverre dårlig vær og ikke så mange mennesker som det pleier. Men det kom inn ca. 90.000 kroner som ble fordelt med 50% på Det Norske Misjonsselskap og 50% på Sjømannsmisjonen.
*************

Året 2016

Lørdag 16. april : Det historiske kapellet i Olavsundet.Lokalhistoriker Jostein Andreassen fortalte om den spennende historien om Kapellet i Olavssundet, trolig bygget i 1585!


*********************