KAPITTEL 16

 SPRITSMUGLING I FORBUDSTIDEN 

fra 1915 til 1927

M/S »Carla» - en smuglerhistorie fra NY-HELLESUND

Av Bjarne Andersen i Søgne Fritidsnytt nr. 7/1992.


Toller Johannes Tønnessen går en av sine faste inspeksjonsturer opp til Nordsiheia på Monsøy ai Ny Hellesund. Se tegning av Ingrid Juell Moe.

Det var 4000 liter sprit ombord i M/S "Carla"

Det er mandag morgen, 17. april 1922 kl 08.00. Der speider han utover og oppdager et fartøy 1 mil sørøst av Ny Hellesund - i området mellom Måkeskjær og Svarteskjær. Fartøyet ligger stille. Dette synes tolleren er mistenkelig. Han tar med seg to mann i motorbåten sin og drar ut. De border fartøyet for inspeksjon. Båten er tysk, M/S «Carla» fra Hamburg, og er lastet med 400 kanner med tilsammen 4000 liter sprit for Strømstad. Tønnessen forsegler lukene.

M/S «Carla» kommer inn i Ny-Hellesund og drar ut igjen med forseglet last

Tirsdag kommer «Carla» inn til Ny Hellesund for å reparere en motorskade. Forseglingen og lasten er i orden.
Onsdag kveld forlater båten Ny Hellesund, og Tønnessen følger den med kikkerten helt inn i mørket.

M/S «Carla» kommer tilbake til Ny-Hellesund med brutt forsegling og sprit mangler

Torsdag kommer Carla igjen inn til Ny Hellesund. Forseglingen er nå brutt, men skipper Willy Howald fra Sylt i Tysklab forteller at det har skjedd utenfor tollgrensen (10 nautiske mil). Det mangler 196 kanner sprit. Fartøyet ble samme kveld eskortert til Kristiansand. "Fartøyet henligger nu under toldvakt ", sier tollprotokollen fra denne dag.

Spriten ble gjemt på i en hule på Lyngholmen og i Holskogkilen

Samme dag oppdaget tollvaktsbåten på Flekkerøya ei tungt lastet rosjekte i nærheten av Lyngholmen. Inspeksjonen avslørtre 10 kanner sprit, tilsammen 200 liter var prøvd gjemt i båten.

Rosjekta og de to personene ble tatt med til Kristiansand. Lasta ble konfiskert og båten beslaglagt. Tollkammeret syntes dette var mistenkelig og sendte oppsynsbåten "Speider" utover samme dag. "Deres anstrængelser ble kronet med held", skriver Fædrelandsvennen.

I hula på Lyngholmen fant tollbetjenten over 100 kanner med tilsammen 1050 liter sprit. Litt av et funn! Litt seinere blir det gjort to funn av spritkanner i Holskogkilen. Begge hadde nok direkte tilknytning til «Carla».

Skipper Willy Howald ble til slutt frifunnet

Carla-saken kom opp for retten i Kristiansand 19. juni. Tiltalen lød først på smugling. Men denne ble frafalt på grunn av bevisets stilling, og ny tiltale ble utformet. Den gikk ut på "at fortie for toldvæsenet en indgang til lasten". (Deler av dekksluken kunne fjernes fra rommet uten at forseglingen ble brutt). Det var dette spørsmålet om lukene det aller meste av rettsforhandlingene kom til å dreie seg om.    Dommen falt onsdag 21. juni og var i tråd med aktors påstand; 300 kroner i bot, og subsidiært 9 dagers fengsel. Men den 31-årige skipperen, Willy Howald fra Sylt i Tyskaland, anket dommen til Lagmannsretten og så forlot han Kristiansand sankthanskvelden. Anken ble behandlet 18. september. Howald ble frifunnet og tilkjent 3O0 kroner i erstatning


3.gang MS "Carla" kom inn til Ny-Hellesund med sprit klarte tolder Tønnessen å skaffe tilstrekkelig bevis

Men "Carla" kom tilbake til Ny Hellesund. 1. september kom fartøyet inn til motor-skadereparasjon.

John Bentsen reparerte et trykkrør for ei krone.

"Dette var ingen ualminnelig skade", uttalte Bentsen.
Johannes Tønnessen forseglet lasten, denne gang 105 kanner sprit og 9 kasser whisky. Klok av skade tok Tønnessen ingen sjanser denne gangen, og om kvelden samme dag ble Carla" eskortert til Kristiansand hvor den ble liggende "under toldvakt".


Den 4. avgikk "Carla" så for Strømstad, lasten var forseglet med 14 tollsegl! Men tollkrysseren "Speider" fulgte med "Carla" og observerte seinere at sprit ble losset fra "Carla" og over i en liten "racerbåt" 6-8 kvartmil utenfor Oksøy.

Motorbåten og føreren ble tatt med inn til Kristiansand. Båten og 130 liter sprit ble beslaglagt. "Carla" ser man ikke noe mer til før den blir observert fra "Indre Flekkerøy", dagens "Møvig", to dager seinere.

Men først 16. september kom "Carla" tilbake i ballast(!) fra Fredrikshavn. Båten blir nå beslaglagt og låst til tollkaia med "3 toldlåser".


Willy Howald måtte betaler 1500 kroner og M/S "Carla" ble inndratt

Ny sak mot den 31 år gamle Willy Howald kommer opp for "Torridals Meddomstol" 6. november. Denne gang lyder anklagen på smugling. Aktor legger ned påstand om 1500 kroner i bot, subsidiært 60 dagers fengsel samt at "Carla" blir inndradd til fordel for statskassen. Dommen faller to dager seinere , og er i tråd med aktors påstand. Men Howald anker på nytt. Denne gangen til ingen nytte. "Høyesteretts kjæremålsutvalg" stadfester dommen i desember samme år.
Nokså nøyaktig ett år seinere blir "Carla" solgt på auksjon for 2.400 kroner. Dette skjedde til tross for at tollvakten beskrev fartøyet slik: "En gammel bred skøite av et lite tiltalende utseende»