KAPITTEL 23.2

KUNSTMALEREN HANS GUDE VAR 

I NY-HELLESUND I 1872

 

HANS GUDES SKISSE FRA NY-HELLESUND SOM GRUNNLAG FOR MALERIET "NØDHAVN VED NORSKEKYSTEN"

På den praktufulle utstillingen "Langs kysten" i Nasjonalgalleriet denne våren i 2016 finnes naturlig nok Amaldus Nielsens (1838-1932) verdensberømte maleri "Morgen i Ny-Hellesund" fra 1885 (Se siden om kunstneres og forfatteres interesse for Ny-Hellesund) som ble gitt til Nasjonalgalleriet i 1886 av "Damer i Christiania".
Det eldste kuntsverk av Amaldus Nielsen med motiv fra Ny-Hellesund er fra 1881. Han var elev av Hans Gude i Karlsruhe 1867-68. I 1872 år var Hans Gude i Ny-Hellesund, og i hans skissebok nr. 9 er 2 av skissene datert Ny-Hellesund 7. august 1872. Den ene av disse kan vi se at han antagelig har brukt da han i sitt atelier i Karlsruhe året etter malte det han kalte "Nødhavn ved Norskekysten". Han fikk gullmedalje for dette maleriet på en utstilling i Venedig samme året. Ny-Hellesund har jo vært en nødhavn for mange. Tittelen passet derfor godt.
Hans Gude malte i 1880 2 bilder med omtrent samme tittel. Det ene heter bare "Nødhavn" og det andre heter "Nødhavn ved den norske kyst. Skudesneshavn". Disse maleriene gleder de besøkende på utstillingen i Nasjonalgalleriet våren 2016 Maleriet fra 1873 er ikke på utstillingen.


Skissen fra 1872

Det er bare i dette maleriet som Hans Gude kalte "Nødhavn ved Norskekysten" fra 1873, vi kan se at han antagelig har brukt formasjonene i bakgrunnen i skissen fra 1872 som grunnlag. Hans Gudes malerier preges generelt ikke av lyse, blide sommermotiver slik Amaldus Nielsens er kjent for.


Hans Gude lagde i 1872 også en tusjtegning med motiv fra
 Ny-Hellesund

Tegningen er gjengitt i boken: Av Hans Gudes Liv og Verker av Lorentz Dietrichson, utgitt a Det norske Aktieforlag i 1899.
Tegningen viser innnløpet fra øst til Olavsundet.