KAPITTEL 23.3

SKISSER OG TEGNINGER MED MOTIVER FRA NY-HELLESUND 

AV JOHAN MARTIN NIELSSEN

Maleren Johan Martin Nielssen er presentert i kapittel 23..3 der 2 av hans malerier med motiver fra Ny-Hellesund er vist. Her er noen av hans skisser og tegninger som har motiv fra Ny-Hellesund.  De eldste er fra 1870-årene og har gulnet.  Jeg har derfor frisket de opp l med Photoshop.   De skissene som er datert i 1873 er fra en skissebok i Nasjonalmuseet.

Johan Nielssen: Den offentlige bryggen ved Monsøya 5.7.1871. I privat eie.

Johan Nielssen: Ny-Hellesund  fra syd i 1873

Johan NIelssen: Ny-Hellesund 22. juli 1873 , Vi ser Det Kongelig Privilegerte Gjestgiveri 

på Kapelløya fra vest 

Johan Nielssen: Ny-Hellesund 1973. Dette kan være bryggen 

ved Gamlestranda på Monsøya.

Johan Nielssen: Ny-Hellesund. Tusjtegning. Vi ser Det Kongelig Gjestgiveri på Kapelløya omkring 1910.  fra øst.  Johan Nielssen bodde på Gestgiveriet 

når han arbeidet i Ny-Hellesund.  I privat eie.

Johan NIelssen: Ny-Hellesund 1873.  Fra venstre sees de fredede bygningene Tønvold og Sct. Olavs Strand, et tettet Innergab. Det fredede  Kongelig Gjestgiveri har Johan Nielssen flyttet nærmere Innergabet enn det er i virkeligheten. 

Johan Nielssen: Ny-Hellesund. Vi skimter .Tønvold og Sct. Olavs Strand  i bakgrunnen. De to seilsjektene ligger ved en brygge på Monsøya ved brygge. I privat eie.

Johan Nielssen: Akvarell. Ny-Hellesund 30.6.1899. I privat eie. 

Johan Nielssen:: Fortøyd, tomastet, flatbunnet seilbåt i Ny.Hellesund havn.  I pirvat eie.

Johan Nielssen: Ny-Hellesund 2. august 1873.  En rosjekte ligger ved land

Johan Nielssen: 6. Ny-Hellesund 1873 - Olavsundet og Innergabet fra syd 

og en bemannet rosjekte.

Johan Nielssen:: Akvarell. Vi ser sydlige del av Innergabet og Olavsundet. Johan Nielssen har tatt seg den kunstneriske frihet å legge en rosjekte i Innergabet, 

men det er det ikke plass til. I privat eie..