BREV FRA FRIMERKEUTSTILLINGER 1942-1989

Dette er en del av en samling med 215 brev fra frimerkeutstillinger og jubileer tilknyttet frimerker i tiden 1942 til 1989 som jeg ønsker å selge.  

De fleste utstillingene er i Norge, men Danmark, Sverige og USA er også representert

 Den andre delen er på siden 

BREV FRA FRIMERKEUTSTILLINGEN NORWEX 1980

Er du interessert i å kjøpe en eller begge delene av samlingen kan du skrive til   jan.g.langf@gmail.com


Stemplet Norsk Filatelistforbund 1931-1941  30.5.41. (FDC)

på frimerker som offisielt ble utstedt 22.9.1941

Stemplet: FRIMERKETS UKE OFKs utstilling 29-10.-5.11 1942  31.10.42 Oslo  og FÆLLESUDSTILLING Kjøbenhavn 15. september 1942

Stemplet: Moss Filatelistklubbs 10-årsjubileum 20.11. 42, Internatioal Philatetelitic Exebtion  New York May 17. 1947,  Nordenfj. Filatelistforen. Utstilling 1949 30.4. 1949 og  og Nord-Frim.Udst. Købemhavn , København 14.8 47

Stemplet: JØNKÖPING SFF Kongess  Utställning 6.9. 1950 , Norsk Frimerkeutstilling Stockkholm 20.1.1950, København 14.3.1950, Internation. Frimerkeudstilling , København 1.4.1951

Stemplet: NORDISK FRIMERKEUTSTILLING, Oslo, Oslo Filatelistklub DE-NO-FIL 25.8.1951Stemplet: NORDISK FRIMERKEUTSTILLING, Oslo, Oslo Filatelistklub DE-NO-FIL 25.8.1951

Stemplet: NORDISK FRIMERKEUTSTILLING, Oslo, Oslo Filatelistklub DE-NO-FIL 25.8.1951, , Frimerkeutstillingen Kristiansand S., 6.11. 1952,

 Drammen Filatelistklubbs Utstilling 1951.


Stemplet: Aarhus Juniordagen, Lands junior udstilling 9.5.1954. Postmuseet  31.12.1955 (100 år for det første norske frimerket, Oslo Filatelistklubb 75 år FILOS 61, 23.9 1961

Stemplet: Oslo Filatelistklubb 75 år FILOS 61, 23.9 1961, JUNIFIL Internasjonal frimerkeutstilling  Oslo 1966 31.3.1966, Nordisk Filatelistforbund 40 år Forbundsmøte 29.5 1971, Trondheim 

Stemplet: Nordisk Filatelistforbund 40 år Forbundsmøte 29.5 1971, Trondheim og 

Posthornfrimerker 1 100 år Oslo 6.5. 1972 og Posthornet 100 år  Oslo 6.5. 1972 (4 stk)

Stemplet:  Interjunex 25.8 1972 Norge (2 stk.) , Kristiansand S., Eventyr på frimerker Postmuseet 4.12.1972, FREFIL 5.6. 1973 og Kulturuka Tveita Frimerkeutstilling 8.10.1974

Stemplet: DRAFNIA 78 2.. Nordiske Motivfilatelistutstilling. 5.10.1076. ( 2stk. stmplet og 4 stk. ustemplet av brevet nederst til høyre)

Stemplet:  Nordiske Motivfilatelistutstilling. 10.11.1076. ( 5 stk). 

Stemplet: FRIMERKETS DAG 8.10.1976,(2 stk.FDC) FILOS 76 90 ÅR, (2 stk.FDC)

Troms Filatelistklubb 50 år 1977, Tromsø 22.5. 1977,  Via Longyearbyen, på baksiden Longyearbyen  

78, 1, 28, den 25.6. 77 og Svalbardruta 26.6. 77-- (3 stk),  

Troms Filatelistklubb 50 år 1977, Tromsø 22.5. 1977, Trykksaker. (3 stk.

Stemplet: Troms Filatelistklubb 50 år 1977, Tromsø 22.5. 1977 (2 stk.). LAFILEX 1978. Frimerkutstilling 12.2.1978 Larvik (2 stk.av det nedeerste til venstre). og NIDARØ 19.9.1978,Nordisk frimerkeutstilling

( FDC) 19.9.1978, 10.9. Posten Dag, 21.9 Samlerenes Dag, 22.9 Nordens Dag, 23,9 Ungdommens Dag, Trøndernes Dag 24.9

FrimerkeRingen Posthorn, stemplet FRP - 10 ÅR, Decennia Oslo 6.10.1978

Stemplet: HAMAREX 78, Hamar Filatelistklubb 35 år HAMAR 1.12.1978. og
ØFK 35 år, Ørsta 2.3.79 (5 stk.)

FrimerkeRingen Posthorn, stemplet FRP - 10 ÅR, Decennia Oslo 6.10.1978 og 

Bjørgvin 79, Bergen 25. august 1979

Stemplet: Regioand frimerkeutstilling Stavanger 6.10. 79, Rogaland 79 og
Christiansand 80 , Kristiansand 18.4.80 (2stk.) 

 Stemplet: HALDENFIL 80 29.2.1980, BORGFIL 81 Sarbsborg Filatelistklubb 40 år 5.3.1981, 1700 Sarpsborg, Tønsbergmesssen 1981 15.5.1981 og Tønsbergmesssen 1982 14.5.1982 

Stemplet:: HAFRSFJORD 81 Nasjonal frimerkeutstilling 11. juni 1981 4000 Stavanger og  Norsk Filaelistforbumd 

50 år 4000 Stavanger 11. juni 1981 

Stemplet: KOFILEX 81 9.10. 1981, 3600 Kongsberg

(2 stk.) og Oslo Filatelistklubb 95 år Oslo 10.10.1981

Stemplet:Bergen 81 5000 Bergen 9.10.1981

Stemplet: Hålogaland Filatelistklubb 30 år 18,8,1982, 9400 Harstad (2 stk)

Stemplet: Regional Fr,imerkutstilling FELTPOST Harstad 82 9400 Harstad (2 x 2 stk)

Stemplet: Frimerkets Dag 1982 1850 Sellebakk 1.10. 1882 (FDC)), 

Norske Nobelprisvinnere , 1928 Undset, 1933 Bjørnson HALDENFIL 82, 1750,Halden 1.10.1982,(FDC)  og Tromsø 82 Frimerkeutstilling 9000 Tromsø 1.10. 1982 (FDC)), 

Stemplet: Tromsø 82 Frimerkeutstilling 9000 Tromsø 110. 1982 (FDC) 

og TYFEX 82, 7000 Trondheim 1.10.82 (FDC)

Stemplet: Frimerkets Dag 1982 6400 Molde 1.10. 1882 (FDC,),  Brevet med posthornmerker har 3 danske frimerker på baksiden stemplet Skagen 14.10, 82  17.10

Stemplet:  Skagerak 82, 4800 Arendal 1.10. 1982, (FDC).

Stemplet: Larvik Frimerkeklubb 25 år 19.3.1983 3250 Larvik, Oslomessen Frimerker Mynter Oslo 14.5. 1983, Frimerkeutstilling HFK 3.6. 3500 Hønefoss , Nasjonal Frimerkeutsstilling FILOS 83 Oslo 22.6 1983 (3 stk.)

Stemplet: Nasjonal Frimerkeutstilling FILOS 83 Oslo 22.6 1983, Norsk Filatelistforbunds Landsmøte Oslo 25.6. 1983 (2 stk.) og Trondheim 83   NF 6.10. 1983 7000 Trondheim

Stemplet: Tronhdheim 83 NF 7..10.1983  7000 Trondheim, 

 Gamle Fredrikstad  1.6.1984 1600 og M/B Skjærhalden

Stemplet: Frefil 84, 1600 Fredrikstad 30.6.1984, Ullfil 84 5.10.1984 2050 Jessheim

Stemplet: Frimerkets 5.12. 19842050 Jessheim. 5.10.1984 Feltpost, Kongsberg Fort 300 år 1600 Fredrikstad 28.8.1985,  Gamle Fredrikstad 22.5.85 1600

Stemplet: Bergen 85, Nasjonal frimerkeutsilling 19.6. 1985 5000 Bergen (FDC). Landsmøte Norsk Filatelistforbund 22.6.1985 5000 Bergen.

Stemplet: Tunfil 85 3100 Tønsberg 4.10.1985 (+ 1 stk ustemplet av kort øverst til venstre), Tyfex 85 7000 Trondheim 14/XI./1985

Stemplet: Tyfex 85 7000 Trondheim 14/XI./1985. (+ 1 stk ustemplet på det nederste kortet.)

Stemplet: Jule-messen 85 , Frimerker -Mynter, Oslo 7.12.1885 og Nordisk Frimerkeutstilling, Oslo Filatelistklubb 100 år. Oslo 19.10.1986, (+ 2stk. ustemplet)

Stemplet: Oslo Filatelistklubbs.dag Oslo 86, Oslo 19.10.1986,Oslo 8.11.86,.
:hjemsted " Tromspost" samling 12,2,1987 9000 Tromsø (+ 1 stk., ustemplet)

Stemplet: Nidarø 87 10-6 1987 Trondheim. M/S Nidarholm .Trondheim 10.6.1987

Stemplet:    Drammen 18.2 1988

Stemplet: Stjørdal Frimerkeklubb 10 år, 7500 Stjørdal 14.10.1988.             

 FREFIL  88,  1600 Fredrikstad 13.10.1988, Frimerkets Dag 6.10. 1989 Nordnes Bergen

 Nordisk Frimerkeutstlling i Fredrikstad 7.6.,  1989..

 

Stemplet: 

Nordisk Frimerkeutstilling i Fredrikstad 8.10.6, 1989..


Stemplet: Ålesund 89 Regional Frimerkeutstilling 24.11.1989,