Ny-Hellesund - en vakker øygruppe med en legendarisk historie og et fredet kulturmiljø

Maleriet "Morgen ved Ny-Hellesund" av Amaldus Nielsen viser hvordan en kunstner er blitt inspirert både av naturen og legendene om Hellig Olav. Når du ser på bildet, ledes blikket mot Olavsundet i Ny-Hellesund.

Kunstfotografi ut ført av den finske kunstneren Elina Brotherus i 2018. Hun hadde fått i oppgave av kunstsamleren Nicolai Tangen å fange det lokale landskapet på Sørlandet fra en "outsiderposisjon". Hun fordypet seg i hvorledes lokale kunstnere tidligere hadde fremstilt Sørlandet, lette etter ikoniske steder og endte opp med Ny-Hellesund, Setesdal og en fyrstasjon. For dette motivet tok hun utgangspunkt i 2 av Amaldus Nielsens malerier av "Morgen ved Ny-Hellesund". (Kilde: Aftenposten 13.5.2024.)

Velkommen til mitt nettsted om

Ny-Hellesund og Langfeldt-slekten


Jeg er pensjonist og har brukt mye av min tid på slekts- og lokalhistorie. Jeg startet med studier av Langfeldt-slekten. Etterhvert fant jeg ut at slektens historie er så nær knyttet til Ny-Hellesunds historie etter 1698 at jeg utvidet studiene til også å omfatte Ny-Hellesunds historie. Jeg har også studert min farmors slekt - Leversen-slekten, min mormors slekt - Mønnich-slekten og min morfar Erik Tanche Nilssens aner som blant annet omfatter Asgaut Olsen Regelstad som var på Eidsvoll i 1814.


Jan G. Langfeldt

Jeg mottar gjerne kommentarer til

jan.g.langf@gmail.com

En perle av en uthavn på Sørlandskysten

I Ny-Hellesund er kontrasten stor mellom høst- og vinterstormene og de vidunderlige, solfylte sommerdagene - "smeigedagene". Det var kanskje nettopp denne kontrasten som fikk menn og kvinner til å bli boende i denne perlen av en uthavn på Sørlands-kysten. En slik "smeigedag" skinner solen, og det er blikk stille på sjøen. Går du inn i en av de smale dalførene hvor det vokser frodig, kan du ha følelsen av at du befinner deg på sydlige breddegrader. På harde vinterdager på sjøen må hellesunderne ha husket de siste "smeigedagene" og lengtet og håpet på riktig mange slike dager neste sommer

 

På vei inn i Innergabet i Olavsundet 

. "Han lød kongens påbud og styrte rett mot landet. Og plutselig delte landet seg og det var åpent vann og som kalles av alle helt ned til vår tid "Det Hyllets Sundt"."

Fra Olavs-legenden fra Ribe i Danmark


Dette nettstedet er en kortversjon av Ny-Hellesunds historie fra Hellig Olavs tid på 1100-tallet fram til kulturmiljøet 

i Ny-Hellesund ble fredet i 2016.


Historien er fordelt på  7 hoveddeler 

med ialt 44 kapitler og ca. 260 bilder


       Du kommer til de enkelte sidene ved å               klikke på "Vis mer" øverst til høyre på nettsiden.


Del 1
NY-HELLESUND FRAM TIL 1700

Kapittel 1: LEGENDENE OM HELLIG OLAV, NATUR OG DYRELIV OG DE   

               FØRSTE MENNESKENE 

Kapittel 2: KAPELLET OG GRAVPLASSEN PÅ KAPELLØYA VED 

                OLAVSUNDET


Hellevardene på Helgøya

"oc sigis at S. Oluff Haraldsøn hafuer ladet dennem bygge,"
Peder Claussøn Friis (1546 -1614)


Del 2

NY-HELLESUND  I KORTVERSJON ETTER 1700

KAPITTEL 3.1:  UTVIKLINGEN I KORTVERSJON FRA 1700 TIL FREDNING I 2016

KAPITTEL 3.2: BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN FRA 1706 TIL 2021


Fra ca 30 fastboende personer i 1706 til 212 i  1865 og ned til i 2001 og 10 til 15 deretterDel 3


UTVIKLINGEN PÅ 1700 OG 1800-TALLET

Kapittel 4: LANGFELDT-SLEKTENS STAMFAR I NORGE

Kapittel 5: KONG FREDERICK IVs MIDDAG HOS JOHAN LANGENFELDT I 1704

Kapittel 6: DA TORDENSKJOLD VAR I NY-HELLESUND MED FREGATTEN
                "LØVENDAHLS GALLEY" i 1713

Kapittel 7: DE GAMLE BYGNINGENE I NY-HELLESUND

Kapittel 8: NY-HELLESUND  BLE SØGNES

                HANDELS- OG FINANSSENTRUM PÅ 1700-TALLET

Kapittel 9: NY-HELLESUND UNDER NAPLEONSKRIGENE

Kapittel 10.1: LANGFELDT-SLEKTENS FORHOLD TIL SØGNE GAMLE KIRKE

Kapittel 10.2: HVORFOR SOGNEPREST PEDER BJØRNSON 

                    VAR DÅRLIG LIKT I NY-HELLESUND

Kapittel 11: HVORDAN DET GIKK MED DE SOM EMIGRERTE?Det Kongelig Privilegerte Gjestgiveri

Det Kongelig Privilegerte Gjestgiveri på Kapelløya som ble  

bygd omkring 1730 er et av de 3 fredede hus i Ny-HellesundDel 4


SKIPSFART

Kapittel 12: LOSVESENET I NY-HELLESUND

Kapittel 13: FRA SEILSKUTER TIL TANKSKIP

Kapittel 13.1: MALERIER AV BRIGGER, SKONNERTER, BARKER OG ANDRE FARTØY MED TILKNYTING TIL NY-HELLESUND

Kapittel 14.1: SKIPSFORLIS OG HAVARIER GJENNOM 500 ÅR 

                   I SØGNE  SKJÆRGÅRD

Kapittel 14.2 NICOLAY "LYNA" LANGFELDT FORTELLER OM BRIGGEN 

                   "LECTOR  VOSS"s FORLIS  I 1869

Kapittel 14    SKIPSVRAK ER KULTURMINNER I NY-HELLESUND

Kapittel 14.4  HISTORIEN OM FARTØYENE SOM BLE BRYGGER PÅ  

                    MONSØYA

Kapittel 14.5     FRA FRISKYSS TIL RUTEBÅT – HVORDAN MAN REISTE TL OG FRA 

                       NY–HELLESUND UTEN EGEN BÅT

 Barken "Alfred Gibbs"

Barken "Alfred Gibbs", var på 357 nto.reg.tonn,1269 fot lang, 274 fot bred og 16,3 fot dypgående. Den ble  bygd i 1851 ved D.Woods & Sons, Maine, USA. Morten Nicolaisen Reymert (1826-1911) reiste til New York i 1874 og kjøpte barken som han førte til 1886. Da overtok Nicolay Sørensen Reymert (1850-1945) som hadde begynt som styrmann i 1876. Han førte "Alfred Gibbs"  til den i 1910 grunnstøtte  i Siglufjordur ved Island, drev på land, ble vrak og kondemnert. I lange perioder førte han barken i fruktfarten mellom Messina på Sicilia og New York. Skipet var en av de få skværriggere som klarte å krysse Gibraltarstredet. 

Mange fra Ny-Hellesund var mannskap på "Alfred Gibbs". Den ble eid av et partrederi med 14 deltagere til den i 1909 ble solgt til Gjerdsjø & Bakkevig m.fl. i Haugesund i 1909. 
Flere i Langfeldt-slekten var korresponderende redere. Maleriet er i privat eie. 


Del 5

Ny-Hellesund på 1900-tallet

Kapittel 15: HISTORIEN OM POSTÅPNERIET I NY-HELLESUND

Kapittel 16: SPRITSMUGLING I FORBUDSTIDEN fra 1915 til 1927

Kapittel 17: EN HYLDEST I 1923 TIL NY-HELLESUND FRA DANMARK
Kapittel 18: RADIOINTERVJU FRA 1935 OM NY-HELLESUND 

                 I "GAMLE  DAGER" -

Kapittel 19: LANDSKAPVERNPLAN

Kapittel 20: REGULERINGSPLAN FOR NY-HELLESUND

Kapittel 21: FREDNING I 2016 AV NY-HELLESUND OG  NYBYGG PÅ

                 VERFTSTOMTEN 

Kapittel 22: HUNDREÅRS-MINNESTUND  FOR SEVERIN MARTIN 

                  LANGFELDT  (1891-1916) FRA MONSØYABentsen & Sønner Slip og Mek. verksted A/S

Bentsen & Sønner Slip og Mek. verksted A/Ss som ble etablert som mekanisk verksted i 1909 og  utvidet flere ganger etter 2. verdenskrig, leverte 42 nybygg på opp til 200 brt, i perioden fra 1956 til 1986. I 2008 ble de nedlagt.Del 6

NY-HELLESUND I ORD OG BILDER

Kapittel 23.1: KUNSTNERES OG FORFATTERES INTERESSE

                   FOR NY- HELLESUND

Kapittel 23.2: HANS GUDES SKISSE FRA NY-HELLESUND SOM GRUNNLAG 

                    FOR MALERIET "NØDHAVN VED NORSKEKYSTEN"

Kapittel 23.3: SKISSER OG TEGNINGER MED MOTIVER FRA 

                    NY-HELLESUND AV JOHAN MARTIN NIELSSEN

Kapittel 24:   VILHELM KRAGS HAVBUGTA - BRANNEN I 2013 OG 

                    FORSLAGET  OM KYSTKULTURSENTERAmaldus Nielsen synliggjorde den vakre uthavnen

Amaldus Nielsen kalte dette maleriet "Mellom Klipper, Møl, Ny-Hellesund".  

Han malte det i 1899.  Møll er et gårdsbruk ved Kjelkeviga på Monsøy

Del 7

SOSIALE AKTIVITETER

Kapittel 25: BASAREN

Kapittel 26: INNSPILLINGEN I 1921 AV "JOMFRU TROFAST"

Kapittel 27: FORENINGEN "SKOLEHUSET NY-HELLESUND"

Kapittel 28: UDHAVN TEATER NY-HELLESUND

Kapittel 29: UTSTILLINGEN "DE SMÅ RUTER" I 2003

Kapittel 30: INNSPILLINGEN I 2006 AV  "FARMEN" PÅ MONSØYA

Kapittel 31JULEMARKED OG "JUL I SUNDET"

Kapittel 32: SJEKTERACENE

Kapittel 33: HELLESUNDKVINNENE VILLE HA ET SELVSTENDIG NORGE

Kapittel 34: DEN STØRSTE, KJENTE FANGST I SØGNE SKJÆRGÅRD

Kapittel 35 INTERVJU MED ESTHER OG MONA LANGFELDT i

                 I NY-HELLESUND I 1973

Ny-Hellesund en solrik feriedag 

Sjekteracet i 2017 i Ny–hellesundKlikk på "Vis mer" som du finner øverst til høyre på denne siden. Nederst på listen – etter kapittel 35 – finner du 

MINE PUBLIKASJONER OG ARTIKLER

Endring 6. januar 2022 med nytt kapittel 33

HELLESUNDKVINNENE VILLE HA ET SELVSTENDIG NORGE


Endring 26. august 2022: 

3 av mine utsolgte bøker er nå tilgjengelig digitalt på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Se "Mine publikasjoner og artikler"


Endring 2.oktober 2022:
Skissen  av Ny-Hellesund i 1933 av billedkunstner Finn Nielssen innsatt i kapittel 23.1

KUNSTNERES OG FORFATTERES INTERESSE FOR NY-HELLESUND


Endring 15.mars 2023 med nytt kapittel 34:

DEN STØRSTE, KJENTE FANGST I SØGNE SKJÆRGÅRD


Endring 8. september 2023  med nytt kapittel 35:

INTERVJU MED ESTHER OG MONA LANGFELDT I NY-HELLEDSUND I 1973

Endring 5. mai 2024 med bilde av St. Olavs Strand fra 2005.

Endring 13. mai 2024 med kunstfotografi av "Morgen i Ny-Hellesund" utført av den finske kunstneren Elina Brotherus

Endring 20. mai 2024 om branngater for å verne kulturminnene. Se kapittel 21.  

 
Jan G. Langfeldt


Jeg mottar gjerne kommentarer til 

jan.g.langf@gmail.com