HELLESUNDKVINNENE VILLE HA ET SELVSTENDIG NORGE


Kvinnene i Ny-Hellesund har vært og er aktive samfunnsborgere. Da Stortinget i 7. juni 1905 besluttet at det skulle være folkeavstemning om frigjøring av Norge fra Sverige, meldte de seg derfor inn i Landskvindestemmerettsforeningen. Foreningen ble stiftet i 1885 etter initiativ av Gina Krog som også ble den førstel leder av foreningen.


Foreningens leder i 1905, Fredrikke Marie Qvam, sendte et telegram til stortingspresident Berner med anmodning om at kvinnene måtte få stemme. Det ble avslått. Da reagerte kvinner og menn over hele landet. Flere aviser hadde innlegg der det ble foreslått at kvinner og stemmerettsløse menn burde få utrykke sin mening.
     Landskvindestemmerettsforeningen tok så initiativ til en landsomfattende underskriftskampanje for at kvinnene skulle bli hørt. Hellesund-kvinnene gjorde en helhjertet innsats. Teksten de underskrev på var lik over hele landet:


"Undertegnede, norske kvinder, ønsker herved at føie sit

Ja

Til de Mænds, der har Ret til at deltage i Folkeafstemningen den 13, August, idet de med dyb Overbevisning er med paa at slaa Ring om 7deJuni-Beslutningen"


Her er de Hellesundkvinnene som skrev under:


Redine Gedivine Jørgensen, født 1851, gift med uthavnsbetjent Theodor Jørgensen,Tollstasjonen, Monsøya
Yulie Pedersen
Bendine Ovesen - postmester Rakel Bendine Gundersen, født 1874, gift med kjøpmann Oluf Antoni Ovesen, bruk nr. 18 Solborg, Monsøya

Lovise Reymert - Wilhelmine Lovise Larsdatter Reymert, født 1821, enke etter skipsfører Nikolai Markussen Reymert, bruk nr. 1 Seviga Monsøya

Anne Regine Abrahamsdatter, født 1864, gift med matros Bendik Bertelsen, bruk nr. 13 Dalodden, Monsøya


Thora Iversen ... Thora Gunnilde Mikalsdatter Langenes , født 1877, gift med skipsfører Teodor Iversen, Bruk nr. 39 Fjelldal, Monsøya
Ida Iversen, født 1853, fiskerkone, gift med fisker Kristian Iversen, bruk nr. 27, Monsøya.
Kathrine Marie Langfeldt, født 1859, gift med skipsfører Emil Magnus Langfeldt, bruk nr. 26 Solhøy. Monsøya
 Amalie Abrahamsdatter, født 1873, gift med styrmann, fisker og losgutt Torvald Aanensen , bruk nr 25 Monsøya


Olga Syvertsen - Olga Randine Olsdatter , født 1871, gift med lærer Ole Emil Syvertsen, bruk nr. 31-32 Skolen, Monsøya
Laura Hansen, født 1865, mannen bortreist i 1910 , sjømann, bruk nr 24 Monsøya
Borghild Pedersen
Johanne Pedersen, født 1888, husgjerning mannen arbeidet i Amerika, bruk nr. 1 Aasene, Birkeland i Søgne
Mathine Bindseng


Anna Kristiansen, født 1844, gift med gårdbruker Johannes Kristiansen, bruk nr 10 Stokkeland, Søgne
Anna Oline Olsen , født 1841 gift med los Norius Falk, bruk nr. 16 Falkodden, Kapelløya.
Inga Marie Tønnessen, født 1857, gift med skipsfører og los Nicolay Sørensen Reymert,
bruk nr. 33 Blidensol, Monsøya
Amanda Karlsen ... Amanda Kristiansen? Gift med Magnus Emil Langfeldt?
Mathilde Therese Langfeldt, født 1859 på Blidensol, gift i 1905 med landhandler Andreassen, Sangvig, Søgne


Ellen Kristine Tønnesen, født 1858, bakerske, enke etter Johan Herman Langfeldt Vesterodden, Monsøya
Petrine Amalie Pedersen, født 1860, gift med gårdbruker og fisker Steffen Langfeldt, bruk nr. 10 St. Helgøya.

Nathalia Langfeldt -Nicolay «Lyna» Langfeldt Olavs Strand, Helgøya.
Kristine Reymert
 Alma Kristine Hansen, født 1879, gift med sjømann og fisker Tønnes Bessesen, bruk nr. 12 Tønvold, Helgøya


 Kornelia Lovise Charlotte Tønnesdatter Åsene, født 1873, gift med styrmann og fisker Nicolai Gerhard Gundersen, Bryggestykket, Helgøya.
 Anne Aanonsdatter Skuland, født 1842, gift med fisker og snekker Gunder Olssen Sangesland, bruk nr. 17 Nordheimm Helgøya
Olava Gurine Ovesen, født 1878, gift med fisker Gustav Adolf Sangesland, bruk nr 13 Havbugta.
Christine Syversen


Ane Syvertsen, født 1827, bruk nr. 1 Seviga Monsøya
Aasea Jacob.
Alma Jacob, født 1881, gift, bruk nr. 37 Monsøya
Magnhild Johansen, født 1836, gift med skomaker Hans Edv. Johansen, bruk nr. 16 Dalodden Monsøya
 Laurentze Bentsen, Daggry


Gunhild Birkeland
Keth Langfeldt
Ingeborg Helene Langfeldt, født 1859, gift med skipsfører Sigvald Langfeldt, Solskiveodden
Marie Pedersen Møll - Marie Gurine Jakobsdatter, født 1831, gift med gårdbruker Nils Pedersen Møll, Myra
Adine Sofie Møll, født 1876, datter til Marie Gurine Jakobsdatter og Nils Pedersen Møll, Myra


Petrine Teresia Johnsen, født 1872, ugift, bruk nr. 1 Skarpø.
Ida Karlsen Skarpø - Ida Katinka Halvorsdatter Radøy ,født 1853, gift med skipsfører Tomas Ludvig Karlsen, bruk nr. 2 Skarpø.
Inga Karlsen Skarpø - Inga Lovise Karlsen, født 1880, datter til Ida Katinka Halvorsdatter Radøy og Tomas Ludvig Karlsen

Guri Jakobsen - Guri Hansdatter Lindland ,født 1838 , gift med fisker og politiker Markus Jakobsen, bruk nr. 4 Bertesmyr, Monsøya
Sanna Jakobsen - Sanna Bertea Jakobsdatter, arbeiderske, født 1836 i Ny-Hellesund, bodde i år 1900 på Bertesmyr
Torgine Helene Torkelsen, født 1873, gift med fisker Johan Martin Tønnessen
bruk nr. 7 Odden Kapelløya


 Hanna Johnsen, arbeiderske, født 1849, Solvolden, bruk nr. 13 Skarpø
Jørgine Jørgensen
Sofie Knudsen, Sofie Karlsen, født 1850, gift med los Søren A. Karlsen ? bruk nr. 6 og 7 Monsøya
Karoline Sjernsund
Gunhild V. Neset

Her er signaturene

Det var 54 kvinner som skreve under. Av disse var 30 fra Ny-Hellesund og 3 fra Skarpøy. 3 var fra andre steder i Søgne og de resterende 18 var sommergjester og venner på besøk. Av de fastboende i Ny-Hellesund og Skarpø var 6 skipperkoner, 6 fiskerkoner, 1 styrmannskone, 1 matroskone, 1 tollerkone, 1 skomakerkone, 1 gårdbrukerkone, 1 loskone, 1 landhandlerkone, 1 enke, 2 arbeidersker og 2 døtre. Bare 3 av disse var under 30 år. Hele uthavnen sto sammen.
Underskriftsarket er datert 16. august 1905, og jeg antar at kvinnene hadde møte i Skolehuset på Monsøya den dagen.


Valgdeltagelsen for de stemmeberettigede den 13. august 1905 var over 85 %. 368 208 av de fremmøtte stemte ja til unionsoppløsningen. 184 personer stemte nei.
En uke etter folkeavstemningen leverte kvinnene nesten 280 000 underskrifter som var samlet inn på svært kort tid.


Denne underskriftsaksjonen ble et vektig argument i det videre arbeidet for kvinnestemmerett, som ble kronet med seier i 1913.

Jan G. Langfeldt